Win een fantastisch wandelweekend in het Sauerland!

  • 2x overnachting incl. Ontbijt voor 2 personen in een tweepersoonskamer
  • 1x vijfgangen-verrassingsmenu
  • 1x lunchpakket
  • 1x vijfgangen-keuzemenu

Info:

Touristik Gesellschaft Medebach mbH
Tourist-Information

Marktplatz 1
D-59964 Medebach

Telefoon: +49 2982 9218610
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vul hieronder uw e-mailadres en uw naam in:

 

 

Deelnamevoorwaarden

Touristik 6771

I. Algemeen

De Touristik Gesellschaft Medebach mbH (hierna 'TGM' genoemd), organiseert online op de pagina 'winnen.medebach-touristik.nl' de online-prijsvraag 'Wandelweekend in het Sauerland'. De deelname aan deze prijsvraag, de uitvoering en afhandeling ervan, zijn gebonden aan de volgende bepalingen:

II. Recht op deelname

Het recht op deelname beperkt zich tot handelsbekwame personen die ten tijde van de deelname meerderjarig zijn.
Alle medewerkers van TGM evenals hun verwanten en familieleden mogen niet deelnemen aan de prijsvraag.
Commerciële gebruikers en niet-natuurlijke personen, in het bijzonder zogenaamde prijsvraag-invulservices, mogen eveneens niet deelnemen aan de prijsvraag.
Deelnemers, die in strijd met de deelnamevoorwaarden handelen of in het kader van de deelname foutieve informatie verstrekken of op een oneerlijke manier een voordeel verschaffen, kunnen worden uitgesloten van de deelname aan de prijsvraag. Bovendien is TGM gerechtigd, de prijs van onrechtmatige deelnemers achteraf terug te vorderen. De meervoudige deelname van een persoon is niet toegestaan. Meervoudige registreringen kunnen, nadat TMG hiervan kennis heeft genomen, te allen tijde worden gewist en de deelnemer kan in zijn geheel worden uitgesloten van de prijsvraag.

III. Deelname aan de prijsvraag

Een deelname is uitsluitend van 1 januari 2018 tot en met 15 april 2018 mogelijk. Een deelname is uitsluitend online mogelijk op de website 'winnen.medebach-touristik.nl'. De deelnemer dient voor de deelname zijn E-mailadres in te vullen in het online deelnameformulier. Alle deelnemers met een geldig E-mailadres nemen deel aan de loting voor het 'Wandelweekend in het Sauerland'.

IV. Berichtgeving over de gewonnen prijs

Bij meerdere deelnemers wordt de prijs uitgeloot. Het vaststellen van de winnaar is onder voorbehoud van een rechtmatige deelname volgens cijfer II definitief en bindend. De winnaar wordt via het in het kader van de prijsvraag vermelde E-mailadres voor 20 april 2018 geïnformeerd. Een schriftelijke mededeling per post zal niet plaatsvinden.
De winnaar dient binnen 2 weken na ontvangst van de winstmededeling per E-mail via info@medebach-touristik.de contact op te nemen en de prijs te aanvaarden. Na afloop van de periode van 2 weken heeft u geen aanspraak meer op de prijs en wordt een nieuwe winnaar uitgeloot. Een aanspraak op een uitbetaling van de prijs in contanten bestaat niet. De prijs kan niet aan derden worden overgedragen. Het omruilen evenals schadevergoedingen als gevolg van gebreken rondom deze prijs is uitgesloten.
De kennisgeving van de winnaar is zonder garantie. De deelnemer gaat akkoord, dat in geval van het winnen van de prijs zijn naam en woonplaats eventueel online op Facebook resp. de website van TGM wordt gepubliceerd.

V. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Garantieclaims in geval van materiële schade en/of wettelijke aanspraak zijn uitgesloten. TGM is alleen aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig eigen gedragingen of opzettelijk of grof nalatig gedrag wat betreft diens agenten. Dit geldt niet voor risico's en gevaren voor leven, lichaam en/of gezondheid.

VI. Regels inzake gegevensbescherming

Met de deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer ermee akkoord, dat TMG persoonlijke gegevens voor de doel en met het doel voor het uitvoeren en afhandelen van de prijsvraag opslaat. TGM is gerechtigd de gegevens aan derden, die met de uitvoering en afhandeling van de prijsvraag zijn belast, te overhandigen.
VII. Beëindiging van de prijsvraag op ieder willekeurig moment
TGM kan op ieder willekeurig tijdstip zonder voorafgaande mededeling en opgaaf van reden de prijsvraag annuleren of beëindigen. TGM kan in het bijzonder dan gebruik maken van dit recht, als een correcte uitvoering van de prijsvraag uit technische of juridische redenen niet meer mogelijk zou zijn.

VIII. Slotbepalingen

De beslissing is definitief.
Deze deelnamevoorwaarden evenals alle hieruit voortvloeiende rechtsverhoudingen zijn uitsluitend onderhavig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover geen andere exclusieve bevoegdheid wettelijk is voorgeschreven. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden hierdoor onaangetast.

Medebach, 01.01.2018

  

  

VVV Medebach mbH

Marktplatz 1 · 59964 Medebach

Servicetijden

Maandag - vrijdag

9:00 - 13:00 uur + 14:00 - 17:00 uur

Zaterdag

9:30 - 12:00 uur